Promocja - Osocze bogatopłytkowe wrzesień 2020

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem akcji promocyjnej: „Promocja - Osocze bogatopłytkowe wrzesień 2020” oraz zarazem administratorem danych jest Praktyka lekarska Marcelina Grochowiec, Na Kotlinę 1A/1, 38-200 Jasło NIP: 8191589573 REGON: 180835216 wpisana do rejestru CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. (zwana dalej ,,Organizatorem”).
  2. Osoba decydująca się na wzięcie udziału w akcji promocyjnej (zwana dalej ,,Uczestnikiem”) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji akcji promocyjnej oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
  3. Każdy uczestnik akcji promocyjnej jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
  4. Skorzystanie z akcji promocyjnej organizowanej przez Organizatora jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Nie zapoznanie się z nim nie zwalnia z jego przestrzegania.
 2. Informacje ogólne
  1. Akcja promocyjna skierowana jest dla klientów gabinetu Estetmed, zlokalizowanej pod adresem organizatora ul. Kotlinę 1A/1, 38-200 Jasło.
  2. Akcja promocyjna skierowana jest dla osób dorosłych.
  3. Uczestnik, zgłaszając udział w akcji promocyjnej, akceptuje wszystkie szczegóły dotyczące oferowanych przez gabinet usług, które były podane na stronie internetowej lub podane w siedzibie organizatora.
  4. Czas trwania akcji promocyjnej określa Organizator i informuje o nim przy opisie akcji promocyjnej.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania akcji promocyjnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach społecznościowych, a Uczestnik wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń.
 3. Udział w akcji
  1. Uczestnik, który dokonał od 1 września 2020 do 30 września 2020 rezerwacji na zabieg "Osocze bogatopłytkowe" określonych obszarów, ma możliwość uczestnictwa w akcji promocyjnej.
  2. Obszary, o których mowa w punkcie 3.1 to:
   1. Twarz,
   2. Twarz oraz szyja,
   3. Okolice oczu,
   4. Skóra owłosiona głowy.
  3. Udział w akcji promocyjnej jest całkowicie dobrowolny.
  4. Każdy uczestnik spełniający warunek udziału, o którym mowa w 3.1 oraz 3.2 punkcie regulaminu, ma możliwość umówienia wizyty i wykonania zabiegu w terminie do 3 miesiecy od terminu umówienia wizyty. W indywidualnych przypadkach, Organizator może pozwolić Uczestnikowi na realizację zabiegu w późniejszym terminie, nadal uwzględniają promocję.
  5. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem:
   1. Osobistej wizyty w gabinecie Organizatora(godziny pracy dostępne m.in. na stronie WWW Organizatora).
   2. Telefonicznie kontaktując się przez numer kontaktowy Organizatora +48 796 604 495
   3. Przez oficjalną stronę facebook gabinetu organizatora - Dermatologia kliniczna i estetyczna - Estetmed - Podologia Medyczna - https://www.facebook.com/Gabinet.Estetmed
 4. Zabiegi
  1. Organizator oferuje skorzystanie w ramach promocji z zabiegu "Osocze bogatopłytkowe" w niższej cenie niż zawsze. Opisy zabiegów dostępne na stronie Organizatora, poda adresem internetowym: https://estetmedjaslo.pl/zabiegi/osocze-bogatoplytkowe
  2. W ramach oferowanego zabiegu, realizowane są następujące obszary jego realizacji:
   1. Twarz. Cena zabiegu w ramach promocji to 350 zł. Cena bez promocji 500 zł.
   2. Twarz oraz szyja. Cena zabiegu w ramach promocji to 450 zł. Cena bez promocji 700 zł.
   3. Okolice oczu. Cena zabiegu w ramach promocji to 250 zł. Cena bez promocji 400 zł.
   4. Skóra owłosiona głowy. Cena zabiegu w ramach promocji to 350 zł. Cena bez promocji 500 zł.
 5. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas organizowanej akcji promocyjnej jest Praktyka lekarska Marcelina Grochowiec, Na Kotlinę 1A/1, 38-200 Jasło NIP: 8191589573 REGON: 180835216 wpisana do rejestru CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ..
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
   1. obsługi konta użytkownika w serwisie internetowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   2. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   3. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
   4. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
   5. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
  4. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
   1. przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie;
   2. przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
   3. do momentu wycofania zgody.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania zdefiniowanych w pkt. 3, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.
  6. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłączenie w celu realizacji umowy (np. podmiotom realizującym obsługę płatności) lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu indywidualnego dostosowania ofert oraz informacji marketingowych.
 6. Poszanowania końcowe
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niestawienie się Uczestnika promocji w wyżnaczonym i ustalonym terminie.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją, w przypadku niestawienia się Uczestnika promocji w dniu umówionej wizyty.
  3. Integralną częścią akcji promocyjnej jest niniejszy Regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz na życzenie udostępniany w siedzibie Organizatora. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
  4. Regulamin może zostać zmodyfikowany przez Organizatora w każdym momencie. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z wszelkimi zmianami.
  5. Każda modyfikacja wszelkich zasad, warunków oraz polityki wchodzi w życie w momencie opublikowania.

Data publikacji: 2020-08-31

CiasteczkaNasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.